Essay: Essay: Carl Rohde

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Carl Rohde
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 645 words. Download the full version above.

Carl Rohde is ‘?n van de bekendste trendwatchers van Nederland en is voornamelijk gespecialiseerd in mentaliteitsverandering bij meerdere generaties. Dit doet hij internationaal en voor grote bedrijven als Microsoft, Heineken en Adidas maar zelfs ministeries maken gebruik van zijn lezingen.

Hij heeft jarenlang op de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de softspots van mensen. Na deze onderzoek heeft hij met honderden zogenoemde ‘coolhunters’ (mensen die alle veranderingen in de gaten houden in hun regio) in de gaten gehouden wat de nieuwe mentaliteitsveranderingen zijn en de opkomende trends zodat hij daar het snelst op in kan spelen met zijn team en om zo het beste en snelst aan zijn klanten te kunnen melden wat de nieuwe trends zijn.

E??n van zijn laatste ondervindingen zijn dat de generatie die nu het werkveld betreden de schuldengeneratie is en daar probeert hij op in te spelen door middel van zijn coolhunters daar specifiek op te laten focussen. Zijn andere bevinding is dat hij heeft opgemerkt online en offline over elkaar heen schuiven wat al te zien is aan de Google Watch. Dit noemt hij Onlife een term die we door Carl Rhode steeds vaker zullen zien.

Dat men in de winkels steeds meer begeleid worden door hun telefoon zal wellicht uiteindelijk overgaan in dat Onlife dat hij heeft voorspeld, dan worden ze door de winkel gestuurd met hun smartwatch.
(http://www.hetsprekersburo.nl/sprekers/dr-carl-rohde/348)

B. BUSINESS MODEL CANVAS
Bedenk voor elk van de elementen van het Business Model een mogelijke innovatie voor jullie supermarkt. Geef steeds een concreet voorbeeld. Geef bij elk voorbeeld aan hoe haalbaar deze innovatie volgens jullie is. Beargumenteer je antwoord. Kies de innovatie die volgens jullie de beste is. Met deze innovatie ga je de komende weken aan de slag. Voeg de lijst met alle innovaties die jullie bedacht hadden en de argumentatie als bijlage toe aan je rapport.
Het resultaat van deze deelopdracht verwerk je in hoofdstuk 2 van je rapport.
1. Customer Segments

De bepaling van de goede doelgroep is van essentieel belang. Je moet gaan bedenken op wie jouw product zou willen kopen en op wie jouw product het beste aansluit. Een ‘geloofsapp’, een telefoon applicatie die kan vertellen of het voedsel wordt geproduceerd met bijvoorbeeld varkensvlees. Vele moslims weten bijvoorbeeld niet dat er in bepaalde snoepgoed gelatine zit wat word gehaald uit varkensbotten. Zo proberen wij een extra service te leveren aan de consument.

2. Value Proposition

Wees een uitblinker tegenover je concurrent. We gaan kleine beeldschermen op winkelwagentjes doen met daarop een guide voor door de winkel. Zo maak je het makkelijker voor de consument in de winkel je levert een extra service wat andere nog niet doen. Zo zullen de mensen die het makkelijker willen hebben in een winkel eerder voor jouw product kiezen.

3. Customer Relationships

Een stapje extra zetten levert een goede en stabiele klantrelatie op, waardoor de klant hopelijk vaker terugkomt. Als je een klant wilt weghalen bij de concurrentie (en dat wil je), dient jouw product niet alleen net zo goed of beter te zijn, maar is het ook belangrijk om te investeren in deze relatie.
Kosten besparen op de gebruik van mesjes in de winkel en de klantvriendelijkheid verbeteren beide d.m.v. het gebruiken van lijm i.p.v. plakband bij het leveren van de dozen. Tijdsbesparing bij de vakkenvuller tijdens het vakkenvullen lijdt er naar dat hij/zij meer tijd heeft om de klant te helpen.

4. Channels
Via internet bestellen en in de winkel komen ophalen. Een aantal ophaalpunten maken en ervoor zorgen dat dagverse producten daar klaar staan voor de klant die ze besteld heeft. Ze betalen online direct met de bestelling om er zo voor te zorgen dat de bestelde producten betaald zijn en om zo de verliezen in te drukken.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Carl Rohde. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-carl-rohde/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.