Essay: Wat is ontwikkelingshulp?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Wat is ontwikkelingshulp?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 405 words. Download the full version above.

Ontwikkelingshulp is Hulp die door rijke westerse landen wordt gegeven. Het wordt verstrekt aan de armere landen in de wereld die er in aanmerking voor komen. Deze landen worden ontwikkelingslanden genoemd. De bedoeling ervan is dat deze landen en de inwoners ervan zich beter kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Het wordt ook wel ontwikkelingssamenwerking genoemd. Ontwikkelingsmedewerkers hebben ook liever dat er van ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken of zelfs van internationale samenwerking, omdat de term hulp volgens sommige teveel geassocieerd werd met ongelijkwaardigheid en dat wilde de ontwikkelingsmedewerkers niet. Rond de jaren 70 kwam men met de naam ontwikkelingssamenwerking. Het werd duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking pas nuttig werd als de hulpverleners ook luisteren naar het land dat deze ontwikkelingshulp ontvangt, dat was ook een reden om voor ontwikkelingssamenwerking te kiezen i.p.v. ontwikkelingshulp. Er is tegenwoordig ook steeds meer sprake van een samenwerking tussen de landen en er wordt steeds minder zomaar hulp gegeven waar niet over nagedacht is. De relatie tussen landen die ontwikkelingssamenwerking geven en de landen die het ontvangen veranderde hierdoor ook en de landen werden gelijkwaardig gezien. Dat is toch een positieve verbetering. Toch worden beide termen nog steeds gebruikt, maar de meeste mensen weten wel wat ermee bedoeld wordt.

Ontwikkelingshulp wordt gegeven op bepaalde gebieden zoals economische ontwikkeling, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en landbouw

Ontwikkelingshulp wordt door meerder organisaties gegeven zoals de overheid, multilaterale organisaties of non-gouvernementele organisaties zoals Unicef. Er is nu ook een vierde soort organisatie sterk in opkomst namelijk via particulieren instellingen zoals bedrijven, vakbonden, scholen enz.

Welke soorten ontwikkelingshulp zijn er tegenwoordig?

Er zijn tegenwoordig allemaal verschillende soorten ontwikkelingshulp, de Nederlandse overheid is in Nederland de grootste instelling die ontwikkelingshulp geeft, dit komt door het grote budget dat ze tot beschikking stellen voor ontwikkelingshulp, dat is namelijk zo’n 3,7 miljard euro voor het jaar 2014. Particuliere organisaties hebben niet zo’n groot budget wat ook heel logisch is. Veel particuliere hulp organisaties krijgen daarom ook elk jaar een flinke subsidie van de overheid. De 3,7 miljard euro van de overheid wordt beheerd door een onderdeel van het ministerie van buitenlandse zaken, namelijk door het directoraat-generaal Internationale samenwerking (DGIS). De minister van ontwikkelingssamenwerking heeft de leiding hierover.

Het geld woord voornamelijk besteed aan:

‘ Bilaterale hulp (via de Nederlandse overheid direct naar de overheid van een ander land).

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Wat is ontwikkelingshulp?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/wat-is-ontwikkelingshulp/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.