Essay: Essay: Dit artikel gaat over dat allochtone verdachten…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Dit artikel gaat over dat allochtone verdachten...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1084 words. Download the full version above.

Samenvatting

Dit artikel gaat over dat allochtone verdachten sneller een gevangenisstraf krijgen dan autochtone verdachten en dat de gevangenisstraffen van allochtonen ook langer zijn dan die van autochtonen. In dit artikel staat de vraag discrimineren de rechters in Nederland, centraal. Onderzoekers uit de universiteit uit Leiden hebben 110.000 strafdossiers onderzocht en ze hebben met gevangen gepraat die in 2010 en 2011 een celstraf moesten uitzitten. Tijdens het onderzoek hebben de onderzoek ook rekening gehouden met dat de rechters in stereotypen denken. Dit omdat rechters soms moeten inschatten hoe verwijtbaar en hoe gevaarlijk de dader is.

In het artikel wordt aangeduid dat gelijke gebeurtenissen ook gelijk behandeld moet worden. En dat aan het verbod op discriminatie en het gelijkheidsbeginsel(dit is een algemene regel dat iedere burger gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen krijgt) een grote waarde wordt toegekend in de Nederland strafrechtpraktijk. Dit is ook de reden dat onderzoekers advies geven onderzoek te doen naar de etnische verschillen.

De raad(de belangenorganisatie van Nederland) liet de universiteit uit Leiden een heel erg groot onderzoek doen naar etnische verschillen.Het is al jaren bekend dat er verschillen zijn in de strafrechtpraktijk voor autochtonen en allochtonen. Het artikel maakt duidelijk dat de discussie’s die hierover zijn gevoerd gingen over het te sterk vertegenwoordigen van bepaalde groepen in de misdaad terwijl het gepubliceerde onderzoek van de Universiteit Leiden met name keek naar de soort straf en de lengte daarvan.

De onderzoekers zijn door het onderzoek erachter gekomen dat bij een gekwalificeerde diefstal de in Nederland geboren verdachte 7% kans op een celstraf heeft terwijl Turken en Antillianen 11% kans hebben op celstraf. De onderzoekers leiden de oorzaken ook af van zaken zoals een strafblad. En mensen met een baan krijgen minder snel een strafblad zodat ze hun baan niet verliezen. En andere factoren die het verschil verklaren van het vaststellen van de straf zijn:
Daders van niet-Nederlandse afkomst
ontkennen vaker.
staan vaker voor een drugsdelict terecht.
zaten al vaker en langer in een voorlopige hechtenis.
Ook als er met deze factoren rekening wordt gehouden dan blijft er nog een deel van de straffen onverklaard en Frits Bakker(voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) wil dit ook onderzocht hebben.

Er is ook al vaker onderzoek gedaan naar etnische verschillen in de rechtspraak. In 2012 had het Nederlands Juristenblad een onderzoek gedaan en gepubliceerd naar de rol van kenmerken van de verdachten. Hieruit bleek:
Dat daders met een Nederlands uiterlijk en ook Nederlands spraken een minder grote kans hebben op een veroordeling dan daders met een niet-Nederlands uiterlijk maar die ook Nederlands spraken.
Het bleek ook dat de dader die een niet-Nederlands uiterlijk had en ook geen Nederlands sprak het meeste kans op een veroordeling.
Dit onderzoek van het Nederlands Juristenblad was de aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Leiden.

Deelvragen

Welk integratiemodel is in artikel het meest aan de orde’? Licht dit toe met behulp van citaten uit het artikel.

‘Daders van niet-Nederlandse afkomst ontkennen vaker’

Dit is een saladbowl(Surinaamse samenleving). De allochtonen in dit geval houden hun typische kenmerk om te ontkennen na een schuld en in een ‘salad bowl’ behoud je de eigenschappen die je meeneemt uit je cultuur maar je kan dan nog wel samenleven met andere mensen.

‘Als allochtonen vaker werkloos zijn, leidt dat er bij de rechter toe dat zij vaker tegen een celstraf oplopen.’
Het werkloos zijn zou heel goed passen bij Islamisme culturen omdat zulke culturen veel beperkingen heeft vooral tegen over de vrouwen. Heel vaak is het geval dat deze culturen zich buiten sluiten van andere culturen(Segregatie-model), in sommige gevallen kunnen ze wel naast elkaar wonnen maar bemoeien alleen met hun eigen groep(regenboogscenario), dit zou problemen kunnen veroorzaken voor bijvoorbeeld sollicitatie gesprekken of zelfs voorkomen dat deze mensen ??berhaupt willen werken.

Wat wordt er gezegd over positietoewijzing en/of positieverwerving?

In dit artikel kan je herkennen dat er positietoewijzing plaats vindt. Dit is meteen te herkennen omdat deze houding begint met het hebben van een stereotiep beeld. En zoals in de tekst wordt vermeld: rechters denken soms in stereotypen bij het inschatten van verwijtbaarheid en hoe gevaarlijk een dader is. Stereotiepe beelden kunnen leiden tot vooroordelen, vooroordelen kunnen leiden tot racisme. En racisme is discriminatie van een etnische groep. Dit verwijst naar de vraag: Discrimineren de rechters in Nederland? En positieverwijzing gaat over dat de verschillen met allochtonen worden vergroot. In dit artikel wordt duidelijk dat allochtonen daders meer kans hebben op een veroordeling. Er wordt ook een vergelijking gemaakt dat de in Nederland geboren verdachte 7% kans heeft op een celstraf bij een gekwalificeerde diefstal terwijl Turken en Antillianen 11% kans hebben op celstraf. En er is ontdekt door een onderzoek van het Nederlands Juristenblad dat daders met een niet-Nederlands uiterlijk een grotere kans hebben op een veroordeling dan een verdachte met een Nederlands uiterlijk. En je had zelfs de grootste kans op een veroordeling als je niet Nederlands sprak en ook een niet-Nederlands uiterlijk had.

Er is ook sprake van positieverwerving aangezien rechters mensen met een baan vaker een taakstraf geven dan een celstraf. Ook al is dit om het voorkomen dat de verdachte, behalve dat hij gestraft wordt, ook zijn baan verliest. Dus meestal als een allochtoon werkloos is kan die persoon sneller een celstraf krijgen.Dus de rechter geeft aandacht aan inspanningen die de verdachte levert.

Is er sprake van cultuurrelativisme of cultuuruniversalisme in dit bericht? Leg dit uit.

In dit bericht is er spraken van cultuurrelativisme. Bij het geven van de straffen word er gekeken of de verdachte eerder andere delicten hebben gepleegd en wat hun werk situatie zijn vaak zijn de niet Nederlanders werkloos of hebben eerder te maken gehad met een drugs delict

Bij welke politieke partij of partijen past de inhoud van het artikel het beste? Maak gebruik van het verkiezings- of partijprogramma om je antwoord uit te leggen.

Pvv

1.onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt ( uit het verkiezingsprogramma van de PVV)

In het punt staat dat ze niet meer willen dat er allochtonen in Nederland komen. In het nieuwsartikel staat er dat allochtonen eerder gestraft worden maar ook harder. veel mensen vinden dit racistisch. alleen de PVV zegt dat de meeste problemen bij de allochtonen zelf licht en ook de problemen van de economie daarmee te maken hebben.

Conclusie

Bronnen

Het artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3839733/2015/01/29/Allochtone-dader-heeft-grotere-kans-op-zware-straf.dhtml

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Dit artikel gaat over dat allochtone verdachten…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-dit-artikel-gaat-over-dat-allochtone-verdachten/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.