Essay: Het land heeft veel hoogteverschillen. In het zuidwesten gaat het hoogland... - Essay Marketplace

Essay: Het land heeft veel hoogteverschillen. In het zuidwesten gaat het hoogland…

Het land heeft veel hoogteverschillen. In het zuidwesten gaat het hoogland geleidelijk over in laagland richting Kenya en Sudan. Ethiopi?? kent twee hooglanden. Het belangrijkste en hoogste hoogland vormde vroeger de kern van het rijk en loopt van Makalle via Addis Abeba langs Jimma verder naar het zuiden, richting de noordwestelijke grens met Kenya. Het andere hoogland, het Somali-plateau, loopt van de grens met Somaliland de noordoostelijke grens met Kenya. Beide hooglanden bestaan uit terrassen en hoogvlaktes die gescheiden worden door diepe ravijnen. Door het enorme hoogteverschil, stromen de rivieren met een enorme snelheid naar beneden waardoor het water diepe geulen uitslijt. Deze ravijnen hebben ervoor gezorgd (en blijven er nog steeds voor zorgen) dat verbindingen over land, moeilijk zijn.
‘ Vroeger werden terrassen en hoogvlaktes omringd door wildernis. Dit zorgde ervoor dat een groot deel van de mensen afgezonderd leefde. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat veel hooglanders de neiging hebben, mensen te wantrouwen en buiten te sluiten. Ethiopi?? is hierdoor niet gekolonialiseerd en heeft dus geen kennis kunnen overnemen van een ander land.

‘ Overbevolking vormt een steeds een grotere dreiging. De bevolking van Ethiopi?? groeit ieder jaar namelijk met 3,2%. Dit percentage blijft zo hoog, omdat het er regelmatig voedseltekort is door armoede (geen geld om eten te kopen), de droogte en de hierdoor mislukte oogsten. Veel families denken dat het hebben van meer kinderen, ervoor zorgt dat er meer inkomsten zullen zijn en dus meer geld voor eten. Wat deze mensen zich niet realiseren, is dat
deze toename van mensen er alleen voor zorgt dat Ethiopi?? in een neerwaartse spiraal terechtkomt en niet uit de armoede komt. Mensen gaan dus steeds meer kinderen nemen en de bevolkingsgroei zal alleen maar toenemen en voedseltekort zal blijven bestaan.

‘ Ook overbegrazing is een probleem. Boeren in Ethiopi?? kunnen niet meer concurreren met het goedkope vlees uit Europa en daarom laten ze hun eigen beesten staan, en slachten ze de dieren niet. De koeien grazen hele grasvelden kaal. Als er vervolgens een windvlaag uit de woestijn komt, vormt zich een hoopje zand op de kale grasvlek. Op deze manier breidt de woestijn zich steeds verder uit en is de grond niet meer bruikbaar voor landbouw.
‘ Ontbossing is ook een groot probleem in Ethiopi??. De hooglanden van Ethiopi?? zijn ernstig ge??rodeerd. De bovenste laag van de grond bestaat soms nog maar uit 20 cm aarde met daaronder de rotsbodem. Bij langdurige droogte en veel wind, verdwijnt er ongemerkt weer een laagje grond. Planten kunnen zich niet wortelen en doordat er weinig regen valt, groeit er bijna niets meer. Er is dus steeds minder land te bewerken. Al deze mensen hebben hout nodig om warm te blijven en om hutten te bouwen. Terwijl eind 19e eeuw hier nog 40% procent bedekt was met bossen, is dat nu minder dan 3%.

‘ Ethiopi?? is een land dat geteisterd wordt door enorme droogte. De regenval in het land is onvoorspelbaar en er zijn dan ook regelmatig lange periodes van droogte. Enkele delen van het land kent een tropisch klimaat. In de hoogvlakte duurt het droge seizoen van oktober tot mei. Ook kent de hoogvlakte een lang en een kort regenseizoen. Het grote regenseizoen staat sterk onder invloed van de moesson en duurt van eind juni tot eind september. De lange regenperiodes kunnen leiden tot overstromingen, ondergelopen akkers en weggespoelde wegen. Dus niet alleen in de droge periodes, maar ook in de periodes met veel regenval, mislukt de oogst vaak. Geen oogst, betekent geen eten, geen eten betekent dat mensen weer meer kinderen gaan krijgen, en dit zorgt er voor dat de bevolkingsgroei ook weer toeneemt en omdat het klimaat niet verandert, komt men in een neerwaartse spiraal terecht, waarbij alles steeds weer opnieuw begint en het voedseltekort blijft bestaan.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.