Essay: Informatiestromen - Essay Marketplace

Essay: Informatiestromen

Informatiesystemen is een van de vier aandachtsgebieden van het logistiek concept. Logistieke
beheersing is niet mogelijk zonder een passend informatiesysteem. Logistieke informatiesystemen
hebben als doel om te bepalen uit welke materialen een product of onderdeel bestaat. Ook moet het
systeem informatie verschaffen over allerlei andere zaken die te maken hebben met de technische
inhoud.

3.1 Huidige situatie

Elke werknemer hoort, voordat de dienst begint wat er staat te wachten. Zo kan er namelijk
onduidelijkheden en tijd bespaard worden. Om een goede samenwerking binnen het bedrijf te
cre??ren moet er sprake zijn van goede communicatie. Er moet afgesproken worden wie wat gaat
doen en wanneer dit gedaan moet worden.

Uit de notulen blijkt dat bij een spoedorder Klaas(de directeur) binnen komt stormen en alles regelt,
maar daarbuiten is het maar afwachten wat de werknemers bij de assemblage moeten doen. Het
personeel weet pas wat ze moeten doen als het werk voor ze liggen en dan moet er ook nog aan
Piet(magazijn chef) gevraagd worden om de goeie spullen te geven uit het magazijn. Dan moet de
magazijn chef zich ook nog gaan haasten om de spullen naar de werknemers te brengen, zodat de
werknemers niet stil staan.

3.2 EDI

Ergosit kan gebruik maken van EDI. EDI staat voor ‘electronic data interchange’ en is een
elektronische uitwisseling zonder menselijke interacties van gestructureerde en genormeerde
gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen. Het verstuurt
elektronische berichten, zoals transportopdrachten, internet, handelsberichten,
berichtenuitwisseling, orders, leveringsschema’s enzovoorts. In het bedrijf kan bijvoorbeeld
berichten verwisselt worden tussen de verschillende afdelingen of personen. Via het systeem kan
bijvoorbeeld de lijm-afdeling aan het magazijn chef doorgeven dat de lijm bijna op is. Vervolgens
wordt er, betrekkend op het bericht, een bevestiging gestuurd en wordt de lijm direct gebracht.
Daarnaast kan er ook tussen de afdelingen contact worden gelegd over de huidige status van
zaken, zoals opmerkingen over bepaalde specificaties van de order en geschatte aankomsttijd van
een order. Er kan zo snel gezien worden of een bepaald afdeling iets nodig heeft of niet.

EDI is ook zeer voordelig en kostenbesparend. De variabele kosten van een order bij volledig
automatische verwerking kunnen laag gehouden worden. Daarnaast is EDI ook snel,
tijdsonafhankelijk, betrouwbaar en effici??nt:

– Het is snel, omdat de informatie al aanwezig is op de afdeling, voordat de goederen zijn
gearriveerd. Hierdoor weet de afdeling al wat ze moeten doen en zijn ze beter voorbereid.
Hierdoor hoeft de directeur zich niet te haastten om de spoedorders te regelen.

– Het is tijdsonafhankelijk, omdat de grote hoeveelheden gegevens automatisch kunnen
worden verwerkt; 24 uur per dag en 7 dagen per week is er communicatie mogelijk tussen
leveranciers en afnemers.

– Het is betrouwbaar, want het reduceert het aantal fouten in gegevens. Door EDI hoeven de
gegevens maar 1 keer ingevoerd te worden.
De drie besproken voordelen bij elkaar zorgen automatisch voor efficiency.

3.3 Kan-ban

Ergosit kan ook gebruik maken van Kanban. Kanban is een systeem dat als communicatiemiddel
gebruikt wordt. Het wordt gebruikt om dingen te signaleren door behulp van kaartjes of iets anders
om aan te tonen dat er iets nodig is. E??n van de meest gebruikte methoden is het ‘Two-bin’
systeem. Hierbij zitten bijvoorbeeld de goederen in twee bakken. Het 1e
bakje wordt zoveel mogelijk gebruikt tot deze leeg is. Vervolgens wordt er een signaal doorgegeven aan bijvoorbeeld de
lijmafdeling om de voorraad aan te vullen. Ondertussen kunnen de werknemers gewoon verder
doorwerken met het 2e bakje. Alleen het nadeel is, is dat vervoer van Kanban het meest effici??nt is
bij geringe productvarianten. Ergosit maakt gebruik van veel productvarianten, waardoor het lastig
kan zijn dat het systeem goed werkt.

3.4 Advies voor de informatiestromen

Er wordt geadviseerd dat het bedrijf Ergosit een elektronisch systeem aanschaft. Hierbij zou EDI
goed van pas komen, omdat het zeer voordelig en kostenbesparend is. Het is snel, betrouwbaar,
tijdsonafhankelijk en effici??nt. Het cre??ert een goed communicatie tussen afdelingen en personen.
Werknemers weten voortaan wat ze te doen staat en hoeven zoals de oude situatie niet te wachten.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.