Essay: Essay: Interactie is HET sleutelwoord

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 6 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Interactie is HET sleutelwoord
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1646 words. Download the full version above.

Interactie is niet meer weg te denken in deze tijd en wordt binnen de communicatie-wereld ook wel het ‘sleutelwoord’ genoemd. RTV Papendrecht is zoekende hoe zij het beste interactie met de doelgroep kunnen cre??ren en welke kanalen zij wel en niet moeten gebruiken. RTV Papendrecht is een jonge organisatie en heeft niet veel ervaring met bijvoorbeeld social media. Op dit moment maken zij gebruik van twitter, facebook en youtube. Maar de meeste berichten gaan met een automatische feed en zijn dus op elk kanaal hetzelfde. Ze zijn benieuwd of ze de kanalen zo goed gebruiken en of er andere kanalen zijn waar zij interactie kunnen cre??ren met de lokale inwoners.
Het vraagstuk luidt als volgt: Welke communicatiemiddelen en bijbehorende strategie kan RTV Papendrecht inzetten om meer interactie te cre??ren tussen lokale inwoners en omroep?

Definities interactiviteit
Er zijn verschillende definities van interactiviteit. Een paar voorbeelden:
‘The extent to which the communicator and the audience respond to, or are willing to facilitate each other’s communications needs’ (Ha en James, 1998: 461)
‘The extent to which users can participate in modifying the form and content of a mediated environment in real-time’ (Steuer, 1992: 84)
‘Interactivity is as an expression of the extent that in a given series of communication exchanges, any third (or later) transmission (or message) is related to the degree to which previous exchanges referred to even earlier transmissions’ (Rafaeli, 1988: 111)
‘The degree to which participants in a communication process have control over, and can exchange roles in, their mutual discourse is called interactivity’ (Williams .e.a, 1988: 10)
‘The ratio of user activity to system activity’ (Paisley, 1983: 155).
De ene onderzoeker richt zicht meer op het technologische aspect, en de ander wellicht meer op het communicatieve aspect. Interactiviteit beschrijft verschillende processen, waardoor er ook meer definities nodig zijn. Kiousis (2002) heeft de verschillende processen beschreven. Hij denkt dat het onmogelijk is een eenduidige definitie te geven.

Deze drie aspecten beschrijven interactiviteit van drie verschillende kanten:
1. de structuur van een medium;
2. de context van een communicatiesetting;
3. de percepties van gebruikers.
Model 1. Drie aspecten van interactiviteit. Kiousis (2002)
In dit essay ga ik in op de menselijke interactiviteit (de context van een communicatiesetting).
Hierbij gaat het om de dialoog die wordt aangespoord. Dit kan ontstaan door content, maar ook door de content eigenaar en het publiek. Voorbeelden van deze interactie zijn reageren en delen van contact en feedback krijgen van de doelgroep.
Interactie is niet meer weg te denken in deze tijd en wordt binnen de communicatie-wereld ook wel het ‘sleutelwoord’ genoemd. Bauer(1964) stelt dat communicatie meer is dan alleen het zenden en ontvangen van informatie. Hij vat communicatie op als ‘interactie’. Hij vindt dat er pas sprake is van communicatie wanneer ontvanger daar op een min of meer actieve wijze betrokken bij is, bijvoorbeeld door aandacht te schenken (luisteren, kijken, proberen te begrijpen, aandeel leveren aan gesprek). Het is geen eenrichtingsverkeer. Er vindt interactie plaats wanneer beide partijen zich door elkaar laten be??nvloeden.
Interactie met de doelgroep zorgt onder andere voor meer reikwijdte, meer feedback en verbetering van de diensten. Het zorgt voor een goede reputatie, naamsbekendheid en engagement.

Deze opvattingen van Bauer spreken mij aan, en in dit essay ga ik onderzoek doen welke middelen en strategie er nodig zijn om deze interactie te bereiken.

Wat zijn sociale media, hoe gebruik je het en hoe cre??er je hiermee interactie?

Social media
Sociale media worden ook wel sociale netwerken genoemd. Het zijn media kanalen waarbij gebruikers sociaal met elkaar in verbinding staan. Je deelt informatie, zoals een foto, filmpje of nieuwtje. Andere mensen kunnen daarop reageren en/of de informatie delen.
Voorbeelden zijn: twitter, facebook, linkedin, google+, skype, ello en whatsapp.
Sociale platformen waar delen centraal staan groeien op dit moment hard. Voorbeelden zijn: youtube, pinterest, snapchat, instagram en tinder.

Whatsapp is een steeds belangrijker kanaal
50 procent van de Nederlandse bevolking gebruikt WhatsApp, dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau DDMM . Het percentage ligt hoger dan Facebook(43 procent).
Steeds meer bedrijven gaan dan ook expirimenteren met WhatsApp. Zo gebruikte het Albert Schweitzer ziekenhuis WhatsApp en kreeg honderden vragen.

Wat de social media-trend van 2015 is, is nog moeilijk te zeggen. Wellicht gaat Google Plus tegenwicht bieden aan Facebook, of juist andersom. Pinterest en Instagram gaan denk ik ook nog meer groeien.

Voordelen sociale media:
– Doelgroep de mogelijkheid eenvoudiger aan behoefte te voorzien zoals erkenning, interactie en gehoord worden
– Zeer actueel en snel verspreid, mensen delen onderling veel, waardoor informatie sneller wordt verspreid
– Er kunnen relaties aangegaan en onderhouden worden. Social Media zijn geschikt om mensen persoonlijk te benaderen en je kunt afstemmen op persoonlijke interesses en voorkeuren.

Het volgende model (De Social Media Adoption Curve 2008) is handig om te gebruiken als de organisatie (bijna) niet bekend in met social media en toch via deze kanalen de interactie wil aangaan.
Het model beslaat 6 opeenvolgende fasen, waarbij op twee punten een ‘mindshift’ plaatsvindt.

Observation (meekijken)
De organisatie kan vanaf een afstandje meekijken wat er speelt op social media. Kijken en luisteren zonder acties te ondernemen.

Broadcast (zenden)
Tranditionele media wordt vergezeld van sociale media, de boodschap wordt hierdoor met zoveel mogelijk bereik verzonden. Deze en de vorige fase zijn met name gericht op eenrichtingsverkeer. De dialoog wordt (nog) niet aangegaan.

Participation (meedoen)
In deze fase wordt het tweerichtingsverkeerd omarmd. Er wordt actief met social media gebruikers geconverseerd en nieuwe content wordt gecre??erd om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die social media biedt.

Relationships (relaties opbouwen)
In deze fase bouwen ze langdurige relaties op met de doelgroepen binnen social media kanalen. Bestaande relaties worden onderhouden en nieuwe relaties worden aangegaan.

Collaboration (samenwerken)
Als relaties goed worden onderhouden, kunnen er voordelen voor organisatie als gebruik worden behaald. Door middel van participatie en de ‘kracht van de massa’ worden nieuwe idee??n geboren en nieuwe content gecre??erd. Ook de feedback ontstaat hier. De mindshift die tussen deze en de vorige fase plaatsvindt is er ‘?n die gaat van waarde toevoeging naar gezamenlijke waarde creatie.

Model 2. De Social Media Adoption Curve 2008

Trends in communicatie
Als ik denk aan de trends van 2015 denk ik vooral aan dat het belangrijk is dat alles per mobiel te benaderen is, vooral websites.

2015 is een jaar met nog meer online groei. Volgens Gartner(2014) zullen het aantal mensen op internet(+0,9 miljard in 2017) zijn, en het aantal ‘connected divices’ (wereldwijd van 3,7 in 2014 naar 4,8 miljard. Persoonlijk denk ik dat het inderdaad een nog snellere groei zal meemaken dan voorheen.

Meer dan 60 procent van de wereldbevolking is momenteel nog offline. Volgens McKinsey(2014) zal de internetpenetratie blijven groeien.

Er komt steeds meer een digitale levensstijl, het aantal wearables zal alleen maar groeien. Accenture heeft een compleet digitale levensstijl geschetst, met steeds meer connected divices in ons leven.
Denk aan mobiel, tv, laptop, tablet, pc, maar denk ook aan gps, e-reader, media center.
Deze apparaten kunnen allemaal online zijn, en met elkaar kunnen communiceren. In 2015 zullen steeds meer apparaten met elkaar verbonden zijn.
Online video wordt steeds belangrijker. Video’s stimuleren dan ook interactie, worden nog als authentiek ervaren.

TV gaat online

Ik verwacht dit jaar nog meer filmpjes op tablets en smartphones te kunnen kijken. Dacast.com stelt dat straks in 2016, 50 procent van alle online video via een tablet of smartphone wordt bekeken.

Van content naar telling the story
Op een unieke en creatieve manier je online verhaal vertellen is hip is 2015. Als je doelgroep vragen heeft, moet je in staat zijn deze te beantwoorden. Het formuleren van een content strategie is dus ook bijna niet meer weg te denken. Om het verhaal constant onder de aandacht te brengen moet je multi-mediaal aanwezig zijn en dit vergt inspanning en investering. De hoeveelheid content die we dagelijks tot ons nemen nam de afgelopen vijf jaar toe met een factor neger. Dit tempo lijkt alleen maar te versnellen. De uitdaging is dus om het verhaal opvallend en interessant te maken, zodat het voldoende waarde biedt.

Screen real estate
In 2015 moet een website toch echt uniek willen zijn. De openingspagina moet een bepaalde uitstraling hebben. Visueel moet een website de bezoeker naar binnen trekken

Social SEO
Social Shares spelen een steeds grotere rol. Pagina’s die veel gedeeld worden via social media zullen ook hoger scoren in Google. Er worden veel links gedeeld via social media en wanneer een lokale omroep, met een bepaalde autoriteit voor google, een bericht post, is dat een waardevolle link

E-mail wordt interactief
In 2015 biedt e-mail nieuwe mogelijkheden die een kans cre??ren op een creatieve manier interactie te bewerkstelligen. Zo kun je meer denken in campagnes en zorgen dat email een beleving achter laat.

Internet of things
Online en offline blijft in balans. Het tempo waarop apparaten in verbinding staan met internet gaat razendsnel. De grens tussen online en offline vervaagt.

Van strategie naar dialogiseren

Een strategie is nodig om communicatiedoelstellingen bij de doelgroep te bereiken met behulp van de boodschap. Momenteel heeft RTV Papendrecht geen uitgeschreven strategie. In 1998 introduceerde Betteke van Ruler, hoogleraar Communicatiewetenschap, het zogenaamde Communicatiekruispunt. Dit model is een handig instrument om de hoofdlijnen van de strategie te kunnen bepalen.
Het kruispunt gaat ervan uit dat je in je aanpak van de communicatie twee fundamentele keuzes moet maken, die vier basisstrategie??n opleveren. Onderstaand model laat zien welke bewegingen RTV Papendrecht moet nemen om steeds van eenrichtingsverkeer, naar tweerichtingsverkeer, van bekendmaken naar be??nvloeden te gaan. In dit geval: van informeren, naar dialogiseren.

Model 3. Het communicatiekruispunt, Ruler (1998)

Conclusie

De strategie die uiteindelijk wordt gekozen heeft consequenties voor de middelen die RTV Papendrecht gaat inzetten. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om communicatiemiddelen in te zetten. Op tot interactie te komen is het belangrijk om duidelijk een beeld te hebben in welke context ik interactie plaats. Het communicatiekruispunt (Ruler,1998) geeft goede richtlijnen om van informeren naar dialogiseren te komen. Interactie kunnen we niet meer missen in dit tijdperk.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Interactie is HET sleutelwoord. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-interactie-is-het-sleutelwoord/> [Accessed 16-01-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.