Essay: Om aardgas te kunnen winnen moet je natuurlijk... - Essay Marketplace

Essay: Om aardgas te kunnen winnen moet je natuurlijk…

Om aardgas te kunnen winnen moet je natuurlijk eerst weten waar een gasveld ligt. Dit wordt gedaan met behulp van seismisch bodemonderzoek. Geologen kunnen de verschillende aardlagen in de aardkorst in kaart brengen door middel van trillingen die kunstmatig worden opgewekt. Deze trillingen worden weerkaatst door de aardlagen en iedere aardlaag weerkaatst de trilling op een uniek manier. Op land is de ondergrond al helemaal in kaart gebracht, daarom wordt alleen op zee nog gebruik gemaakt van seismisch onderzoek. Toch kunnen door de jaren verzamelde gegevens steeds opnieuw ge??nterpreteerd worden, nieuwe wiskundige algoritmes en innovatie technieken zorgen voor steeds scherpere beelden van de ondergrond. Hierdoor kan nauwkeuriger worden bepaald waar het boren van aardgas een gunstige uitwerking zal hebben.
Zodra de NAM denkt dat ergens gas aanwezig is, volgt een proefboring. Er wordt een boortoren gebouwd. Boren is een proces dat constant plaatsvindt, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit gebeurt ongeveer 3 maanden lang. De boortoren die is opgebouwd wordt alleen gebruikt om de put te boren en is dus maar tijdelijk. Er wordt geboord tot ongeveer een diepte van 3 kilometer. Het komt vaak voor dat deze afstanden nog groter zijn doordat er vaak schuin wordt geboord. Hierdoor kan bijvoorbeeld de natuur of de bebouwing beschermt worden. Er komt veel kijken bij het boren van een put, zowel boven als onder de grond. Maar boorinstallaties worden steeds beter en kleiner door veel innovatieve technieken. Er wordt van alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken, door te zorgen voor bijvoorbeeld vermindering van geluid, licht, energieverbruik en transport. Voordat dit allemaal echter kan gebeuren, moeten er eerst vergunningen komen en moet er aandacht worden besteed aan het overleg met omwonenden en autoriteiten, zo weet iedereen wat er kan gaan gebeuren.
Als er eenmaal geboord is, wordt er bekeken of de hoeveelheid gas interessant is en of het economisch ook realistisch is om het gas te winnen. Is dit het geval dan komt er in plaats van een boortoren een afsluiter op het boorgat, een soort gaskraan. Hierna wordt een winningslocatie gebouwd. Als de natuurlijke druk in de bodem hoog genoeg is, kan het aardgas vanzelf naar het aardoppervlak stromen. Op dat moment is het nog vermengd met waterdamp en aardgascondensaat. Via de afsluiter wordt het gas naar een installatie geleid waar de druk en temperatuur worden verlaagd. Ze kunnen nu het aardgas van de waterdamp en het condensaat van het aardgas scheiden omdat deze vloeibaar zijn geworden. Het water dat is ontstaan wordt weer teruggepompt in de aardlaag waar het vandaan kwam. Het condensaat (een soort benzine) wordt vervoerd naar raffinaderijen en het gezuiverde aardgas wordt verkocht aan GasTerra.
De winningslocaties doen vrijwel geluidloos hun werk en zijn vrij laag. De meeste locaties zijn ongeveer zo groot als een voetbalveld. NAM probeert de winningslocaties zo goed mogelijk in het landschap te laten passen door bijvoorbeeld bomen en planten rond het terrein te bouwen. Zo proberen ze de locatie aan het zich te onttrekken. NAM heeft op het land honderden locaties waarbij uit ongeveer 2000 putten olie en gas wordt gewonnen. Een gasveld kan een levensduur hebben van een paar jaar tot ongeveer 20 jaar.
Als NAM klaar is met een gas- of oliewinningslocatie, wordt de boorput op een veilige en verantwoorde manier afgesloten (zo kan er geen olie of gas ontsnappen) en worden de gebouwen die op het terrein staan afgebroken. Zo proberen ze het landschap terug te brengen in de originele staat, tenzij de eigenaar van het terrein een nieuwe bestemming in gedachten had voor het gebied.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.