Essay: Ten eerste, de landbouw in Amerika was na de eerste ... - Essay Marketplace

Essay: Ten eerste, de landbouw in Amerika was na de eerste …

Ten eerste, de landbouw in Amerika was na de eerste wereldoorlog vooral gericht op Europa. Europa had meer voedsel nodig en was zelf nog herstellende van de oorlogsjaren. Toen Europa eenmaal zelf genoeg had aan producten uit de landbouw, waren ze in Amerika nog vol bezig met landbouw. Hierdoor was er sprake van overproductie en daalde de prijs van landbouwproducten enorm. Een tweede reden voor de overproductie was ook dat veel boeren steeds modernere machines kregen waardoor de productie ook enorm steeg. Dit zorgde ervoor dat boeren op het idee kwamen dat ze meer gingen produceren om dezelfde omzet te draaien waardoor de prijzen weer lager werden, ze kwamen hierdoor in een negatieve spiraal terecht. Het overschot werd uiteindelijk zelfs weggegooid. Er kwamen schulden en de zogenoemde plattelandsbanken kregen daardoor problemen. Omdat de plattelandsbanken problemen kregen betekende dit ook dat grotere banken in problemen kwamen omdat deze meestal samenwerkten.
De tweede oorzaak voor de crisis was de overproductie in de industri??le sector. De mechanisering was bezig waardoor de productie erg toenam. De lonen stegen echter niet omdat veel arbeiders (vaak immigranten uit armere landen) voor een laag loon wilden werken. Dit zorgde ervoor dat mensen de geproduceerde goederen niet konden betalen. Alleen de rijkere Amerikanen konden deze goederen kopen, maar die afzetmarkt was te klein voor de productie van de industrie. Het geld in Amerika was ook erg ‘slecht’ verdeeld, er was een grote groep arme mensen en een kleine groep rijke Amerikanen. Er werd dus meer geproduceerd maar minder (niet meer in ieder geval) gekocht wat ook in de industrie voor een overschot zorgde.
De derde oorzaak voor de crisis was dat Amerikanen een te groot vertrouwen hadden in hun economie. De presidenten van die tijd vonden dat ze bedrijven moesten laten groeien (dus de economie laten groeien) en geen invloed moesten uitoefenen op de economie, een zogenoemde vrije markt economie. Veel mensen hadden zelfs zo veel vertrouwen in deze visie dat de economie zou blijven groeien, dat ze met geleend geld aandelen gingen kopen. Die aandelen werden door de grote vraag meer waard maar daalde uiteindelijk natuurlijk in prijs waardoor veel mensen hun leningen niet meer konden afbetalen. De vrije markt economie zorgde er ook voor dat banken weinig tot geen toezicht hadden van de regering. Dit was ook de reden dat banken zoveel geld konden uitlenen aan burgers die gingen beleggen in aandelen. De banken kregen hun geld niet meer terug en in veel gevallen kwamen ze in de problemen, sommige gingen zelfs failliet door deze ontwikkelingen. Op Zwarte Donderdag ging alles mis, de economie was al een tijdje zacht aan het dalen en mensen kregen hun twijfels in de economie.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.