Essay: Essay: Om de doorstroom te verbeteren willen we dat de…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 1, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Om de doorstroom te verbeteren willen we dat de...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 893 words. Download the full version above.

Om de doorstroom te verbeteren willen we dat de cli??nten drie stappen doorlopen. De eerste stap is laagdrempelig kennis maken met de opvang.

Stap 1

De daklozen hebben de mogelijkheid om in de opvang te eten. Een maaltijd kost ‘1,50 en duurt van 19:00 tot 20:00 uur. Ze moeten zich hiervoor een dag van tevoren aanmelden. De maaltijd wordt verzorgd door de daklozen zelf uit een andere woonvoorziening (stap 2). Het is de bedoeling dat ze na het eten helpen met de afwas. We willen vrijwilligers vragen om hierbij te helpen en de daklozen te ondersteunen bij het koken en afwassen. Er zijn ook professionele hulpverleners aanwezig voor toezicht en begeleiding. Als de maaltijd is afgelopen hebben ze de mogelijkheid om te blijven en gebruik te maken van de avondbesteding. Dit is een inloopavond waarbij daklozen contact kunnen maken en hun sociale leven kunnen opbouwen. De voorzieningen die hier aangeboden worden zijn: gratis gebruik maken van computers met internet, een gratis kopje thee of koffie (2e kopje kost ‘0,40). En er zijn spelletjes aanwezig die gebruikt kunnen worden. Het inloophuis is geopend van 20:00 tot 22:00 uur.

Daarnaast hebben de bezoekers de mogelijkheid om hier te overnachten. Dit mag tot maximaal 3 nachten. Na een week hebben ze weer het recht om terug te komen. Als ze hier willen overnachten zijn ze verplicht een eenmalig intakegesprek te hebben en geregistreerd te worden als dakloos. Elke keer als ze weer komen overnachten is het verplicht om een (kort) gesprek te hebben met een van de professionele hulpverleners. Een nacht in de opvang kost ‘2,50. Ze kunnen van meerdere voorzieningen gebruik maken, maar hier moet wel extra voor betaald worden. De voorzieningen zijn: douchen (‘0,50), avondeten (‘1,50), hun kleding wassen (‘1,00). De nachtopvang is open van 22:00 tot 09:00 uur.

Stap 2

Als een dakloze aangeeft dat hij of zij begeleiding wil hebben bij het op orde zetten van zijn leven, komt hij of zij bij stap 2. Hier wordt ondersteuning geboden om een toekomstplan op te zetten, en stabiliteit te cre??ren. In het toekomstplan zit het aanvragen van een uitkering, sociaal netwerk opbouwen, werk zoeken en psychische hulpverlening. In het team is er een iemand verantwoordelijk voor de contacten met bedrijven in Daksteede. Deze persoon maakt contact met de ondernemer en de hulpverlener. De hulpverlener zoekt samen met de cli??nt een geschikte baan en begeleid hem of haar in het contact met de ondernemer. In deze stap wordt uitgegaan van een tijdsperiode van 3 maanden, in overleg kan dit verlengd worden tot maximaal 5 maanden. Als er na 5 maanden nog geen verbetering is wordt de cli??nt vrijwillig overgeplaatst naar beschermd wonen. Als de cli??nt niet meewerkt, gaat hij of zij automatisch terug naar stap 1. De vergoeding die hiervoor gevraagd wordt aan de dakloze is relatief gericht aan het inkomen. De prijs is inclusief eten, douche en een groepswoning. Het eten gebeurt in een gezamenlijk groep, samen met de daklozen uit stap 1. Het doel van deze stap is de daklozen helpen om zelfstandig te laten wonen en functioneren in de samenleving. Als ze een baan, goede psychische gezondheid en stabiliteit hebben gecre??erd stromen ze vervolgens door naar stap 3.

Stap 3

In stap 3 hebben mensen een baan en gaan ze leren om zelfstandig de maatschappij in te kunnen. Ze krijgen een appartement aangeboden die ze voor een bepaalde tijd kunnen huren, dit is ook relatief gericht aan het inkomen. De cli??nten moeten hier zelfstandig het huishouden doen en naar werk gaan. Daarbij krijgen ze wel hulp bij de financi??n. Het eerste halfjaar krijgen ze een wekelijks gesprek met een hulpwerker, daarna eens in de tweeweken.

Overige idee??n:

Soep-bakfiets > Daklozen in het opvanghuis gaan elke dinsdag en donderdag soep koken voor anderen daklozen op straat. Deze soep wordt rondgebracht met een bakfiets die bestuurd wordt door daklozen uit stap 2 en een hulpverlener. De hulpverlener maakt het eerste contact met daklozen op straat en maakt reclame voor het inloophuis.

Meldpunt > Hier kunnen mensen zich anoniem melden als ze merken dat ze in de problemen komen. Ze kunnen hier terecht met vragen over de aanpak van schulden, trauma’s of verslavingen. Er wordt naar ze geluisterd en langzaam geprobeerd om ze de juiste begeleiding te geven. Dit meldpunt is belangrijk, omdat de drempel lager is om hulp te vragen.

Buurthuizen ‘s avonds open > Dit buurthuis is open voor alle jongeren die normaal op straat hangen. De jongeren kunnen hier gebruik maken van verschillende spelcomputers en gezelschapsspelletjes. Ook kunnen ze hier sociale contacten onderhouden en krijgen ze positieve invloed van de hulpverleners.

Buurthuizen ‘s middags open > In de middag is er huiswerkbegeleiding voor jongeren en wordt er gepraat over de voortgang op school. Dit is een open gesprek en jongeren worden gestimuleerd om naar school te gaan. Ook is er een taalcursus voor met name MOE- Landers, om hun te helpen met de taal. We willen MOE- Landers zelf inzetten om dit te geven. Zo kunnen zij zich makkelijker integreren en een baan vinden. Ook willen we sport en spel middagen organiseren waarbij de jongeren gratis kunnen sporten.

Kringloopwinkel > In de kringloopwinkel kunnen mensen spullen brengen die ze zelf niet meer willen gebruiken. Deze spullen krijgen een tweede leven en worden verkocht voor lage prijzen. Daklozen kunnen hier spullen kopen en de opbrengst van alle spullen gaat naar de organisatie

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Om de doorstroom te verbeteren willen we dat de…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-om-de-doorstroom-te-verbeteren-willen-we-dat-de/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.