Essay: Essay: Date generale despre Germania

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 2, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Date generale despre Germania
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 385 words. Download the full version above.

Dupa reunificare, Germania a devenit cel mai mare stat european (82 milioane locuitori, 357.000 km2, administrare federala, 26.000 USD/loc etc.), avand in acelasi timp o economie extrem de performanta. Societatea german??, a fost puternic marcat’?n timp, de principiile protestante ??i de teoria binecunoscutului sociolog german Max Weber. Noua ideologie, introdus’?n Germania de c??tre reprezentan??ii Freiburger Kreis ??nainte de declan??area celui de al doilea r??zboi mondial, a reprezentat infrastructura de baz?? pe care s-a dezvoltat sistemul economiei de pia’? germane. ??n timp, mediul intern, dar ??n special mediul de afaceri interna??ional au determinat firmele germane s?? se adapteze la noile cerin??e ale pie??ei. Schimb??rile au marcat semnificativ con??inutul proceselor de management ??i au redefinit fundamental rolul ??i pozi??ia factorului uman din firmele germane.
In perioada postbelica, economia Germaniei s-a orientat spre modelul unei economii sociale de piata, model ce se sprijina pe anumite principii.
– principiul respectarii demnitatii umane, ce implica asigurarea unui standard ridicat de viata pentru toti membrii;
– principiul integrarii obiectivelor vizate de individ in structura obiectivelor vizate de organizatie, ceea ce implica o dubla responsabilitate;
– principiul asumarii constiente a riscurilor specifice oricarei afaceri proprii;
– obiectivul unei afaceri este satisfacerea unor nevoi ale comunitatii (clientul si piata) si doar in plan secundar este vizat profitul;
– principiul potrivit caruia proprietatea privata este sacra si inviolabila.
Inca din secolul al XVII, statul german a avut un caracter federal, un standard ridicat de viata; puterea economica s-a bazat pe realizari tehnice si economice de exceptie (cultura, stiinta, inventii etc.).Dupa reunificarea din 1990, economia Germaniei ramane pilonul integrarii UE:
– serviciile contribuie cu circa 66% in GDP, agricultura numai 1,5% din GDP; rata inflatiei 1-2% anual si somaj 8-9% anual; linii telefonice pentru 65% din populatie, utlizatori de Internet peste 35% din populatie etc.
– educatia este obligatorie intre 6-15 ani, apoi tip ‘part time’ pana la 18 ani; exista peste 300 universitati finantate majoritar de la buget dar administrate independent; universitatile participa in 16 centre nationale de R&D, activitati finantate 60% de sectorul privat etc.
– se asigura peste 600 scheme de finantare si asistenta pentru noi afaceri, fondurile avand drept sursa guvernul federal, local, UE etc.; domeniile cele mai sustinute sunt IT, biotehnologii, telecomunicatii, servicii ecologice etc.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Date generale despre Germania. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-date-generale-despre-germania/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.