Essay: Essay: Onder alcoholbeleid vallen 3 wetten…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Onder alcoholbeleid vallen 3 wetten...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 428 words. Download the full version above.

Onder alcoholbeleid vallen 3 wetten, namelijk:
‘ De Drank- en Horecawet
‘ Het Wetboek van Strafrecht, artikel 252
‘ De wegenverkeerswet

In de Drank- en Horecawet staan een aantal regels waar de barvrijwilliger zich aan moet houden. Hiervan zijn 9 regels belangrijk om het alcoholbeleid te handhaven. Deze zal ik hieronder aanstippen.
1. De leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol. De persoon mag alleen alcoholische drank verkrijgen als hij of zij 18 jaar of ouder is. Bij twijfel mag er altijd om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
2. Als je als vereniging alcoholische drank wilt verstrekken, moet de leeftijdsgrens duidelijk zijn aangegeven, zodat de mensen hiervan bewust zijn.
3. Een aanwezigheidsverbod moet gegeven worden aan personen die zichtbaar teveel alcohol hebben gedronken.
4. Het horecabedrijf moet een vergunning hebben voor het afgeven van alcoholische drank en deze moet zich in het pand bevinden om getoond te kunnen worden bij een controle van de gemeente.
5. De verenging moet bij aanvraag of aanpassing van de vergunning een alcoholbestuursreglement hebben ingediend. Ook moet deze getoond kunnen worden bij een controle van de gemeente.
6. Er moet een registratielijst in het pand zijn van de barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol schenken hebben gevolgd.
7. In een vereniging moeten 2 personen of meer een Verklaring Sociale Hygi??ne bezitten.
8. Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Dit betekent dat als de barvrijwilliger ervan af weet dat bijvoorbeeld een ouder een alcoholhoudende drank haalt voor een minderjarige, de drank niet mag worden meegegeven.
9. Wanneer de alcohol wordt geschonken moet de barvrijwilliger, die de alcohol schenkt, in bezit te zijn van het Instructie Verantwoord Alcohol certificaat en geregistreerd staan.

In het Wetboek van Strafrecht, artikel 252, staan ook nog 3 strafbare feiten die betrekking hebben op het alcoholbeleid, namelijk
‘ De drank steeds blijven aandringen bij iemand die zichtbaar onder invloed is.
‘ Een ander persoon dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank.
‘ Een persoon die onder de 18 is dronken voeren.

In de wegenverkeerswet staat dat het verboden is om een voertuig te besturen als een persoon een alcoholgehalte heeft van boven de 0,5 promille. Als deze persoon een beginnende autobestuurder is, is deze limiet nog lager. Dit is dan 0,2 promille, dat 5 jaar geldt na afgifte van het rijbewijs. Dit geldt voor iedereen die op of na 30 maart 2002 een rijbewijs hebben gekregen.

Deze wetten en regels moeten dus worden gehandhaafd in verband met het alcoholbeleid. Als dit niet wordt gedaan, zullen hier gevolgen op zijn. Het is dus belangrijk dat het alcoholbeleid goed in de gaten wordt gehouden om overtredingen van deze wetten te voorkomen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Onder alcoholbeleid vallen 3 wetten…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-onder-alcoholbeleid-vallen-3-wetten/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.