Hoofdstuk 1: Inleiding - Essay Marketplace

Hoofdstuk 1: Inleiding

– Aanleiding van het onderzoek
Sinds maart 2015 heeft de Rabobank een nieuw traineeship gelanceerd, het Rabo Global Traineeship. Dit eenjarig durende programma geeft WO-studenten de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en uit te zoeken waar hun passie ligt. De student leert een deel van de Rabobank organisatie kennen en werkt op verschillende afdelingen mee. Na dit jaar ligt er een toekomst bij de Rabobank voor hen open.
Inmiddels is de derde lichting studenten begonnen aan het Rabo Global Traineeship en is het tijd voor een nulmeting. De vraag van de Rabobank is om de huidige positie van het Rabo Global Traineeship goed in beeld te brengen en te onderzoeken hoe dit in de toekomst beter kan aansluiten bij de doelgroep.
Na een korte voorbereiding en nog voordat alle zaken goed uitgedacht waren ging de eerste lichting van start. Nu het Rabo Global Traineeship een tijdje loopt wil de Rabobank de balans opmaken en kijken hoe de zaken ervoor staan. Wat waren de verwachtingen van de studenten bij de start van dit traject en sluit de inhoud aan bij de doelgroep. Dit is nodig om de komende jaren een goed programma aan te kunnen bieden die aansluit bij de doelgroep en past binnen de lijn van de Rabobank. Met dit onderzoek wil ik kijken of het programma nog toereikend genoeg is en hoe het zich de komende jaren moet positioneren.
– Context van de organisatie
Profiel van de Rabobank
De Rabobank is een internationale financi��le dienstverlener, met haar wortels in Nederland. Vanuit een co��peratieve grondslag verbindt de Rabobank mensen en deelt zij kennis. Rabobank is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financi��le dienstverlening. Internationaal richt Rabobank zich vooral op de food- en agri business. Binnen de Rabobank werken ongeveer 47.000 werknemer in 40 landen. De Rabobank stelt het belang en de ambities van de klanten en leden voorop. Met bijna 2 miljoen leden is de Rabobank ����n van de grootste co��peraties van Nederland. De leden zijn meer dan gewone klanten, want de leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank. (Rabobank)

Als maatschappelijke bank wil de Rabobank een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en ook aan het duurzaam voeden van de wereld. De Rabobank wil op lange termijn succesvol zijn voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij. Daarnaast is ���excellente klantbeleving��� een belangrijke pijler. (Rabobank, Profiel Rabobank) De werknemers van de Rabobank moeten deze belofte waar maken. Het is dus van belang om de juiste persoon te vinden die past bij de Rabobank. Het Rabo Global Traineeship is ����n van de programma���s bij de Rabobank die studenten de kans geeft binnen de bank te kunnen groeien en integreren.
De Rabobank heeft dit programma samengesteld zodat studenten de mogelijkheid krijgen zich intern te ontwikkelen en aan te geven waar hun drive ligt. Met deze studenten haalt de Rabobank jong talent en nieuwe kennis in huis en kan haar eigen kennis overdragen. Na een jaar zijn de studenten klaar om zelfstandig aan de slag te gaan binnen de bank.
Missie en strategie
De Rabobank wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richt de Rabobank zich op het versterken van de klant en zijn omgeving.
Dicht bij de klant
De ambitie van Rabobank is om de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn en een leidende food- en agribank in de wereld, de dichtbij-bank. Met Bankieren voor Nederland (nationaal) en Banking for food (wereldwijd) wil de Rabobank het verschil maken als vooraanstaande, co��peratieve, klantgerichte bank in Nederland en in de wereld. (Rabobank, Missie en strategie)
Bankieren voor Nederland
De Rabobank voelt zich sterk verbonden met haar klanten en leden en daarmee ook met de toekomst van Nederland. Als co��peratieve bank kunnen zij zich onderscheiden door een gerichte bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Een aandeel in duurzame welvaart en welzijn in Nederland.
Dat gebeurt langs drie invalshoeken. De Rabobank versterkt het verdienvermogen van Nederland, de levensloop van huishoudens en de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Vanuit de lokale aanwezigheid, midden in de samenleving, zijn zij in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan. (Rabobank, Missie en strategie)
Banking for Food
Nederland is toonaangevend in de landbouw- en voedselsector. De Rabobank heeft vanuit haar agrarische oorsprong aan deze positie bijgedragen en wil ook in de toekomst een relevante en duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde food- en agrisector. Het doel is de beschikbaarheid van voedsel te vergroten, de toegang tot voedsel te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedstelindustrie te vergroten.
Met Banking for Food wil de Rabobank een prominente rol in het maatschappelijk debat spelen rond het brede voedselvraagstuk en daarmee producenten en consumenten, boeren en burgers met elkaar verbinden. Als absolute marktleider in de agrarische sector in Nederland zijn Bankieren voor Nederland en Banking for Food onderling nauw met elkaar verweven. Hun grote kennis en uitgebreide netwerken in de internationaal toonaangevende Nederlandse food- en agrisector vormen de wortels van De Rabobank. (Rabobank, Missie en strategie)

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.