Essay: Inleiding

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Inleiding
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 736 words. Download the full version above.

Volkswagen staat onder druk omdat er gesjoemeld is met de dieselmotoren met hulp van een software. Omdat ik vaak gelezen heb over de Volkswagen schandaal en het ook vaak in het nieuws was heb ik de Volkswagen schandaal onderwerp voor mijn werkstuk/spreekbeurt gekozen.

Hoe is er gesjoemeld
Twee bonden hebben onderzoek gedaan of dieselmotoren van Volkswagen aan de milieueisen voldoen. Die twee bonden zijn het California Air Resources Board (CARB) en de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Uit de onderzoeken blijkt dat Volkswagen zich niet aan de milieueisen van dieselmotoren voldoet.
Er is met de dieselmotoren van Volkswagen gesjoemeld. Dat blijkt doordat er een software in de dieselmotoren zijn ge��nstalleerde die er voor zorgt dat de uitstoot van de motoren minder schadelijk lijken dan dat ze zijn. Deze software werd actief wanneer ze het in de garage gingen testen. Dit zorgde er voor dat het in de garage minder schadelijk was dan het op de weg zou zijn.
Het gaat zo. Als ze een auto testen draaien de wielen maar de auto blijft stilstaand ook wordt het stuur niet gebruikt en omdat ze binnen krijgt de GPS geen verbinding. Als dit allemaal gebeurt, weet de software dat er wordt getest. Daardoor geeft de software aan alsof er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten dan normaal.
Bij de uitstoot gaat het om de stikstofoxiden ook wel NOx genoemd. Deze stoffen zorgen voor schade aan de gezondheid en ook voor verzuring van regenwater en de afbraak van de ozonlaag.In het EPA onderzoek staat dat de dieselmotoren 40 keer meer uitstoten dan het maximum dat de auto���s mogen

In welke landen
Het onderzoek begon in de Verenigde Staten maar sindsdien hebben meerdere landenonderzoek gedaan. Duitsland kondigde direct er na om een onderzoek te starten. Het onderzoek moet duidelijk maken wie bij Volkswagen heeft gesjoemeld h. Ook in Japan moet Volkswagen de waarheid vertellen aan de autoriteiten.
In China worden de voertuigen ook onderzocht. Maar alleen ge��mporteerde auto���s worden onderzocht, de Volkswagens die in China zelf worden gemaakt hoeven niet onderzocht te worden.
Welke auto���s
Bij Volkswagen horen twaalf merken daaronder zijn Audi, Skoda, Porsche en Seat ook betrokken. Bij Volkswagen gaat het om: Jetta, Golf, Beetle en Passat die in 2009 tot en met 2015 zijn gebouwd. Bij Audi zijn het: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 en Q5. In deze auto’s zit de 2.0 liter dieselmotor TDI met de interne aanduiding EA189. In de auto���s met interne aanduiding EA 288 zit er geen sjoemel software. Er is ook sjoemelsoftware in auto’s met de 3,0-liter V6-diesel. Daarmee gaat het over diesel auto���s van Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en de Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L, en Q5 van jaren tussen 2014 en 2016.

Volkswagen heeft bekend gemaakt dat er elf miljoen auto’s rondrijden met de software. Al deze auto���s worden door Volkswagen voorzien van nieuwe software zodat de uitstoot correct wordt gemeten.
In Nederland werd er 160.000 Volkswagensauto���s met de oude software teruggeroepen. In Duitsland moeten er 2,4 miljoen auto���s terug. De auto’s krijgen een software update, Maar bij sommigen moeten er ook motoronderdelen worden vervangen.
In totaal wordt er in Europa 8,5 miljoen Volkswagens, Audi���s, Seat���s, Skoda���s en Porsche ���s teruggeroepen.

Kosten
In de Verenigde Staten zijn er 482000 auto���s met sjoemel software. Per auto met een sjoemel software is er een boete van 37.500 dollar (33.000 euro) met 482000 auto���s is dat een boete van ongeveer 18 miljard dollar ( 16 miljard euro) maar het is nog niet zeker of dat Volkswagen de boete krijgt van de Amerikaanse autoriteiten
Voor reparatie en terugroepen van de auto ���heeft Volkswagen 6,5 miljard euro opzij gezet. Voor de schade van het gesjoemel van het uitstoot wordt er 2 miljard euro geschat door Volkswagen. Ook moest Volkswagen veel inleveren van beurswaarde
Wat wist de top ervan

Matthias M��ller de top van Volkswagen heeft gezegd niks te weten over het sjoemelen over de uitstoot van dieselmotoren. Maar nu zijn er berichten opgedoken dat hij al jaren gelden, weet dat er met de dieselmotoren zijn gesjoemeld.
Michael Horn, de baas van Volkswagen in de Verenigde Staten. Zegt dat hij pas paar dagen voor het onderzoek van California Air Resources Board (CARB) en de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) weet dat er gesjoemeld is van Volkswagen dieselmotoren

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Inleiding. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/inleiding/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.