.Hoe de republiek een handel knoopunt geworden voor Europa ? - Essay Marketplace

.Hoe de republiek een handel knoopunt geworden voor Europa ?

er zijn meerdere aanleidingen geweest waardoor de rebubliek de thuishaven is geworden voor de handel in Europa. In dit deel zal ik de twee belangrijkste redenen behandelen die daartoe hebben geleid.

Antwerpen.

Voordat de republiek de thuishaven werd voor de handel in Europa was Antwerpen dat.

De Nederlanden waren in en onafhankelijk strijd verwikkeld met de Spaans-Habsburgse koning Filips II, omdat de staten-generaal een soeverein land wilde maken van de Nederlanden. Een soeverein land is een land met eigen bestuur en regelgeving. dit wilde de Spanjaarden natuurlijk niet. De naderlanden die toen nog bestonden uit het tegenwoordig Nederland en België , werd ongesplitst door de opstand. namelijk in het Republiek der zeven Verenigde Nederlanden ( het noordelijk deel) , en het zuidelijke deel bleef onder invloed van de spanjaarden nadat zij dit met geweld hadden terug veroverd

in 1579 werd de Unie van Utrecht opgericht. Nadat al een deel van het noordelijke Nederlanden zich al had aangesloten bij de unie van utrecht sloot antwerpen zich ook aan. De Unie van utrecht hield in dat de landen die daarbij waren aangesloten elkaar zouden helpen om de spanjaarden te verdrijven. Twee jaar later volgde het plakkaat van Verlatinghe ( 1581). Hierin werd de Spaanse koning Filips II afgezet als heerser van de een aantal Nederlandse provinciën.

Het noorden van het toenmalige Spaanse rijk, was belangrijk door haar economische positie in die tijd. Dat was natuurlijk erg belangrijk voor Spanje , omdat ze er veel geld mee konden verdienen. De opstand gooide daar daarom dus ook roet in het eten. Ook het feit dat de noordelijke Nederlanden protestant waren vond Filips II niet fijn, omdat hijzelf een streng katholiek was. hij greep dus in. Een aantal jaar veder na de beslissing van het ingrijpen van Filips II. kwam het beleg van Antwerpen. Wat later resulteerde in de val van Antwerpen. Het beleg begon in het jaar 1584 en duurde tot 1585 , toen de spanjaarden Antwerpen weer hadden heroverd onder leiding van Alexander Farnase.

Farnese had na zijn winst een aantal punten bekend gemaakt. Eén daarvan is dat alle protestanten binnen 4 jaar de stad uit moesten of zich moesten bekeren tot het katholicisme. Dat was best wel een ”soepele” regeling, omdat protestanten helemaal niet zo geliefd waren door de spanjaarden.

Maar wat was dan de reden dat Amsterdam het grootste handelscentrum werd in die tijd ?

De Nederlanden hadden de waterweg naar Antwerpen, de Schelde afgesloten met schepen. Anderen schepen konden de haven van Antwerpen dus niet meer bereiken. Zo was er weinig tot eigenlijk geen handel meer over zee mogelijk. Protestantse en katholieke handelaren trokken naar het vrije noorden, vooral naar Armsterdam dat al een belangrijk punt was door de handel met de oogstzeegebied. Door de grote migratie van de mensen uit het veroverde zuiden naar het vrije noorden.van de 100.000 inwoners die Antwerpen telde bleven er ongeveer 40.00 over, een groot aantal van de inwoners gingen er dus vandoor, Antwerpen liep leeg. Er verdween een hoop kennis en handelscontacten uit Antwerpen. wat dus een voordeel was voor Amsterdam , omdat ze daar al die kennis en contacten erbij kregen. Zo kon de handel daar gaan groeien tot wat uiteindelijk tot de Gouden Eeuw zou leiden. Door deze samenhang van gebeurtenissen verschoof het handelscentrum van Europa dus naar Amsterdam. Dit word ook geleid als eén van de aanleiding van de Gouden eeuw.

Moedernegotie

Amsterdam lag in het vrije noorden . De Spanjaarden hadden er geen invloed. Ook was het gelood geen probleem.Dit was voor de protestante vluchtingen uit Antwerpen een voordeel, want juist omdat ze protestant waren , moesten ze Antwerpen verlaten. Ook was Amsterdam aantrekkijk , omdat het al een aardige reputatie had opgebouwd in Europa door de handel met het oostzeegebied. De handel met dat gebied werd ook wel moedernegotie genoemd ( ”moeder aller handel”).Dit was al ontstaan in het late middeleeuwen ( 1000-1500). De moedernegotie wordt ook wel gezien als de basis van de Gouden Eeuw.

Maar waarom was de handel bulkgoederen zo effectief en winstgevend?

Ze waren toch niet de enige die met het Oostzeegebied handelden? er voeren namelijk meerderen handelsorganisaties op het oostzeegebied. namelijk de Hanze, Maar die Hanze richten zich vooral op Luxegoederen zoals wijn en laken ( later gingen de Nederlanden zich hier ook meer op richten ) .Terwijl de handel vanuit Amsterdam vooral gericht was op bulkgoederen zoals graan en hout. Ze kochten er een hoop van in en sloegen dit op in Amsterdam zo werd Amsterdam de stapelmarkt van Europa. Door dit opslaan konden ze als er bijvoorbeeld ergens anders in Europa een oogst mislukte , dit snel aanvullen vanuit Amsterdam , omdat daar alles lag opgeslagen. Zo konden ze ook de prijzen opdrijven , want er waren weinig anderen landen die de tekorten konden aanvullen , ze hadden weinig concurrentie, tevens hadden de landen toch hun graan nodig en moesten ze dus de hogere prijs betalen,. Hier konde de Republiek en de Amsterdamse kooplieden mooi op verdienen, dit gebeurde vooral rond 1590, toen het mediterrane gebied met voedseltekorten kampte; ook de Spanjaarden waartegen ze in opstand waren, waren belangrijk, omdat de scheepsbouw benodigheden en het zweeds koper in Nederlandse handen was gevallen.

Ook de geografisch ligging van Amsterdam was belangrijk voor de opkomst van de handel. Het lag namelijk op het Kruispunt van oost-west en noord-zuid routes en het had tevens een breed achterland door alle rivieren .

Voor de handel met het Oostzeegebied werd zelfs een speciaal schip, de fluit, ontworpen. Dit schil was veel smaller dan de anderen schepen wat een groot voordeel gad , want om in het Oostzeegebied te komen moest men bij de Sont de zogenaamde Sonttol betalen. De hoogte van de tol hing van de breedte van het dek af, dat was veel smaller dan bij anderen schepen in die tijd, waardoor de tol laag bleef, omdat de schepen smal waren wilde dat niet zeggen dat ze minder vracht konden vervoeren. Ter compensatie werden de schepen dieper gemaakt en werd er voor gezorgd dat ze met zo min mogelijk man te bevaren waren. Zo kon er juist veel meer vracht dan eerst vervoerd worden. Dit zorgde voor grote winsten voor de handelaren . Er is veel duidelijk over de doorgang bij de Sont, dit omdat alles bewaard is gebleven. En dit staat voor een groot gedeelte in een online register ( het register is nog niet helemaal up-to-date) , daarin kan je zien wat van de 1.484.446 doorvaarten ( totaal aantal doorvaarten van de Sonttol ) er in totaal 226.674 van of naar masterdam vertrokken/ gingen 231410. dat is ongeveer 15,7 procent van de totale doorvaarten , dat is best wel een groot deel . hieruit kan je ook afleiden dat de handel met de Oostzee erg belangrijk was voor de republiek, want namelijk tussen de periode 1497 en 1503 was 70 procent van de doorvaart Nederlands en daarvan 78 procent Hollands. Maar het hoogtepunt van de Oostzeehandel was tijdens het twaalfjarig bestand ( 1609-1621) Tijdens die periode had Spanje haar handelsembargo opgeheven en was de kaapvaart vanuit duinkerken opgeheven. hierdoor kon er handel gedreven worden met Spanje ( nieuwe markten ) en werden de schepen niet meer gekaapt door de kapers uit duinkerken wat toch en hoop scheelde

Financiële positieve effecten

Er waren ook een aantal kleinere effecten die zorgde voor de opkomst van de Hollandse/ Amsterdamse economie en het gunstige handelsklimaat namelijk :

..

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.