Essay: Paste your text in here…Profielwerkstuk Kinderarbeid

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 6 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste your text in here...Profielwerkstuk Kinderarbeid
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2127 words. Download the full version above.

Uitwerking op hoofdlijnen

Naam: Elize van Bezooijen
Klas: Havo 5
Vak: Economie


Inhoudsopgave
Behandeling deelvragen. 2
Deelvraag 1: Wat is kinderarbeid? 2
Deelvraag 2: Wat voor werk doen kinderen in dit ontwikkelingsland? 3
Deelvraag 3: In hoeverre hebben Nederlandse kledingwinkels met kinderarbeid te maken? 4
Deelvraag 4: Wat is er tot nu toe tegen kinderarbeid binnen India gedaan en wat voor effect heeft dat gehad op de economie? 5
Deelvraag 5: Wat zijn de gevolgen van dergelijke oplossingen op de Nederlandse kledingsector en wat zijn eventuele alternatieven voor kinderarbeid? 6


Behandeling deelvragen.
Deelvraag 1: Wat is kinderarbeid?
Er is sprake van kinderarbeid als kinderen tot 15 jaar worden gedwongen dit werk te doen en als gevolg daarvan niet (normaal) naar school kunnen of wanneer dit werk schade toebrengt aan de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Zwaar werk verricht door kinderen van 15 t/m 18 jaar oud valt ook onder kinderarbeid. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind zegt dat ieder mens jonger dan 18 een kind is (artikel 1) en dat kinderarbeid verboden is en dat de overheid een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden moet vaststellen (artikel 32). Ook zegt dit verdrag in artikel 28 dat elk kind recht heeft om naar school te gaan en recht heeft op rust vrije tijd (artikel 31). Over de hele wereld zijn er 168 miljoenen kinderen die werken en niet naar school gaan. Dit is 11% van alle kinderen! De meeste kinderarbeid komt voor in Azi��, en dan vooral in India.

Bronnen waarvan ik gebruik ga maken bij de volledige uitwerking:
1. http://www.stopkinderarbeid.nl/over-kinderarbeid/
2. http://www.ilo.org/ipec/facts/lang–en/index.htm
3. https://www.cordaidkinderstem.nl/kinderarbeid/?gclid=CP3Hn9fx08gCFUoCwwodjicNgA
4. https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/kinderarbeid
5. http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
6. https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderarbeid
8. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/10739-kinderarbeid-het-gaat-maar-door.html
9. http://maxhavelaar.nl/kinderarbeid
10. http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/india/mvo-india/arbeidsomstandigheden/kinderarbeid
11. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/12/internationale-dag-tegen-kinderarbeid
12. http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
14. http://www.childlineindia.org.in/child-labour-india.htm
15. http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/india.htm
16. http://mvfindia.in/child-labour-act/
17. http://www.poverties.org/child-labor-in-india.html
18. http://www.importantindia.com/17493/social-issues-in-india-causes-effects-and-solutions/
19. http://www.volkskrant.nl/economie/van-kinderarbeid-komt-de-wereld-niet-zo-makkelijk-af~a3780311/
20. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4075907/2015/06/13/Afschaffing-Indiase-kinderarbeid-duurt-nog-100-jaar.dhtml
21. http://vorige.nrc.nl/economie/article1666542.ece/Meer_kinderarbeid_als_economie_groeit
22. http://www.kennislink.nl/publicaties/kinderarbeid-veelal-onbetaalde-hulp
23. http://archief.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/OVER-KINDERARBEID/Feiten-cijfers
24. http://archief.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/OVER-KINDERARBEID/Waarom-kinderen-werken-en-niet-naar-school-gaan
25. http://mvonederland.nl/dossier/wat-kinderarbeid-0
26. http://mvonederland.nl/mensenrechten-en-internationale-arbeid/waarom-geen-kinderarbeid
27. http://www.nrcq.nl/2014/06/12/landbouw-fabrieken-mijnen-kinderarbeid-is-overal

Deelvraag 2: Wat voor werk doen kinderen in dit ontwikkelingsland?
Er zijn veel verschillende vormen van kinderarbeid in India. Hieronder een aantal vormen:
‘ Het grootste deel van de kinderarbeiders in India, ongeveer 80% werkt in het huishouden of in de landbouw. Meestal zijn het jongens die in de landbouw werken. (landarbeider of dagloner) Ze moeten verschillende klussen doen. Veel meisjes werken thuis in het huishouden, maar een groot deel werkt ook bij rijke families. Uit een onderzoek is gebleken dat in New Delhi, de hoofdstad van India wel 20.000 meisjes jonger dan veertien de hele dag in dat soort families werken.
‘ Er is ook een groot deel kinderen dat in de tapijtindustrie handmatig of machinaal tapijten moet knopen. De werkplekken zijn meestal erg donker, waardoor kinderen vaak problemen met hun ogen krijgen.
‘ Voetballen voor bijvoorbeeld voetbalclubs worden ook in India gemaakt door kinderen. Er worden gevaarlijke stoffen gebruikt en ze ontvangen een erg laag loon.
‘ Werken in de seksindustrie: meisjes moeten elke dag met veel verschillende mannen naar bed. Condooms worden vaak niet gebruikt, waardoor de kans op SOA’s erg hoog wordt.
‘ Een half miljoen minderjarigen werkt in de katoenteelt. Het is eenvoudig werk, maar er is contact met pesticiden en de dagen zijn erg lang. 55% van de kinderen die in de katoenteelt werken komen uit de deelstaat Gujarat.
‘ In de textielindustrie werken tieners en jonge vrouwen. Er worden mooie lonen beloofd waar later niks van waar blijkt te zijn. Ze worden behandeld als moderne slaven en met hun klachten kunnen ze nergens terecht.
‘ Productie van zijde: In 2003 beweerde een Humans Rights Watch rapport dat kinderen van 5 jaar voor maximaal 12 uur op een dag in de zijde-industrie werkten. Ze moesten hun handen in kokend water dompelen en kregen erg weinig betaald
‘ Diamantindustrie
‘ Werken in mijnen

Bronnen waarvan ik gebruik ga maken bij de volledige uitwerking:
1. http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html
2. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/10739-kinderarbeid-het-gaat-maar-door.html
3. http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/india/mvo-india/arbeidsomstandigheden/kinderarbeid
4. http://www.hpdetijd.nl/2015-08-27/hoe-kinderarbeid-indiase-katoensector/
5. http://www.stopkinderarbeid.nl/nieuw-rapport-moderne-slavernij-in-de-indiase-textielindustrie/
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
7. http://www.childlineindia.org.in/child-labour-india.htm
8. http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/india.htm
9. http://www.poverties.org/child-labor-in-india.html
10. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4075907/2015/06/13/Afschaffing-Indiase-kinderarbeid-duurt-nog-100-jaar.dhtml

Deelvraag 3: In hoeverre hebben kledingwinkels in Nederland met kinderarbeid te maken?
De laatste jaren is meerdere keren gebleken dat distributiecentra voor bekende kledingwinkels te maken hebben met kinderarbeid in ontwikkelingslanden, vooral uit India. Indirect heeft dit vaak negatieve gevolgen voor winkelketens als C&A, Primark en H&M. Waar deze kinderarbeid speelt zijn verschillende maatregelen getroffen, waarbij (meestal West-Europese) bedrijven regelingen hebben opgesteld om het uitbuiten van jonge werkers te sterk te verminderen of zelfs te vermijden.
Steeds weer worden er nieuwe uitspraken gedaan waarin beweerd wordt dat deze winkelketens opnieuw te maken hebben met kinderarbeid en dat zij er erg weinig aan doen om dit te voorkomen. Dit komt vooral doordat het zorgt voor goedkope kleding, waardoor het voor meer mensen aantrekkelijk is daar te kopen.
Hierop reageerden de verschillende winkelketens dat zij in het contract met de leveranciers voorwaarden hebben behandeld om kinderarbeid te vermijden. Dit is dus in het contract afgesproken en daar blijft het bij. Ze kunnen geen garantie geven op een werkelijk kinderarbeidvrije kledingmarkt. Hun invloed gaat dus tot de grens van Nederland, daarbuiten lijken de regels van distributiecentra en hun toevoer te gelden. Dit klinkt misschien logisch, maar eerder hebben zij beweerd dat ze regelmatig controleren of er echt geen sprake van kinderarbeid is.

Bronnen waarvan ik gebruik ga maken bij de volledige uitwerking:
1. http://www.volkskrant.nl/economie/kinderarbeid-in-bedrijf-dat-levert-aan-cena-en-primark~a3246038/
2. http://www.stopkinderarbeid.nl/kinderarbeid-het-vervolg-in-atijdwat-van-ncrv/ http://www.volkskrant.nl/economie/van-kinderarbeid-komt-de-wereld-niet-zo-makkelijk-af~a3780311/
3. http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/betrokken-ondernemen/unicef-partnership/hm-en-unicef/kinderarbeid/
4. http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie
5. http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47947/vijf_vragen_en_antwoorden_over_foute_kleding_
6. http://www.dichtbij.nl/eindhoven/zakelijk/artikel/2674723/sp-stelt-vragen-over-kinderarbeid-primark.aspx
7. http://www.stopkinderarbeid.nl/verantwoord-ondernemen/textiel/
8. http://www.volkskrant.nl/economie/van-kinderarbeid-komt-de-wereld-niet-zo-makkelijk-af~a3780311/
9. http://www.schonekleren.nl/campagnes/leefbaarloon/bedrijfsprofielen


Deelvraag 4: Wat is er tot nu toe tegen kinderarbeid binnen India gedaan en wat voor effect heeft dat gehad op de economie?
In het verleden zijn er verschillende projecten opgezet om de kans dat een kind opgroeit als minderjarige arbeider te verkleinen. In India is er bijvoorbeeld vastgelegd dat kinderen onder de leeftijd van 14 jaar wettelijk beschermd worden tegen kinderarbeid. In die tijd zijn er projecten opgezet waarbij kinderen, als beloning voor het naar school gaan, een kleine gelddonatie kregen. Na ongeveer 20 jaar werd er toch besloten dit stop te zetten, omdat de realisatie niet helemaal liep zoals men hoopt had.
Later werd besloten een ander project op te zetten, waarbij kinderen school en werk konden combineren. Schooluren werden ‘s avonds gepland, vlak na de werktijd, zodat de meeste werkende kinderen ook naar school konden gaan. De kinderen kregen tijdens de schooluren kleine maaltijden en er werden jaarlijkse gezondheidschecks ingesteld. Vooral in steden werd dit project erg succes vol in het begin van de jaren `90. Dit komt doordat wetten en regels in een stad makkelijk te realiseren zijn. Sindsdien werd het land rijker en daardoor groeit het aantal schoolgaande kinderen nog steeds.

De gevolgen van de uitgevoerde projecten zijn vooral:
‘ In de grote steden van India gaan steeds meer kinderen naar school
‘ De ouders krijgen bijscholing, waardoor ze het belang van naar school gaan beter begrijpen.
‘ Kinderarbeid kwam vooral in het zuiden voor, nu vooral in het noorden.

Bronnen waarvan ik gebruik ga maken bij de volledige uitwerking:
1. http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/betrokken-ondernemen/unicef-partnership/hm-en-unicef/kinderarbeid/
2. https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
3. https://www.terredeshommes.nl/nieuws/terre-des-hommes-kritisch-positief-over-voorstel-verbod-producten-kinderarbeid
4. http://www.onemen.org/
5. http://www.onemen.org/werkvelden/kinderrechten/25-jaar-kinderrechten
6. http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
7. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/12/internationale-dag-tegen-kinderarbeid
8. http://www.volkskrant.nl/binnenland/ploumen-stelt-kinderarbeid-aan-orde-in-india~a3781172/
9. http://www.stopkinderarbeid.nl/verantwoord-ondernemen/textiel/
10. http://www.stopkinderarbeid.nl/kinderarbeidvrije-zones/
11. http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html#oplossingen
12. http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html#wat
13. http://www.indianet.nl/re_f_n.html
14. http://www.indianet.nl/clfz.html
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
16. http://www.poverties.org/child-labor-in-india.html
17. http://www.ilo.org/ipec/Action/lang–en/index.htm
18. http://www.yojana.nl/
19. https://www.kidsrights.nl/
20. https://www.terredeshommes.nl/
21. http://www.hpdetijd.nl/2015-08-27/hoe-kinderarbeid-indiase-katoensector/
22. http://www.goedewaar.nl/index.php
23. http://maxhavelaar.nl/kinderarbeid
24. http://archief.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/WIE-WIJ-ZIJN
25. http://www.schonekleren.nl/

Deelvraag 5: Wat zijn de gevolgen van dergelijke oplossingen op de Nederlandse kledingsector en wat zijn eventuele alternatieven voor kinderarbeid?
De laatste jaren is de verkoop van Fair Trade producten steeds populairder. Dit project zou er ook voor moeten zorgen dat kinderarbeid wordt verminderd, maar ook slechte werkomstandigheden en te lage lonen. Fair Trade betreft een verkoopregeling waarbij kinderarbeid niet is toegestaan. De invloed voor de westerse kledingsector is hierbij dat wanneer bijvoorbeeld invoerbelastingen afgeschaft worden, de productie- en transportkosten be��nvloed worden.
Wanneer bedrijven merken dat dat deze kosten worden be��nvloed, zal de winstberekening waarschijnlijk ook minderen. Het nut van kinderarbeid zal daardoor deels afnemen.
Helaas is dit nog niet genoeg. Volgens onderzoek is kinderarbeid in India in de afgelopen tien jaar (2005-2015) met maar 2,2% afgenomen. Volgens woordvoerders zal het nog bijna een eeuw duren voordat kinderarbeid volledig is afgeschaft.
In de wet is naast het invoeren van regelingen, dat kinderen onder de 14 jaar werken en leren mogen combineren, niets gedaan aan het probleem dat kinderen die bij familiebedrijven gaan werken, zichzelf daar in de vakanties volledig aan toewijden. De lonen zijn over het algemeen hoger geworden, maar de inkomsten zijn niet erg veel toegenomen en ouders hebben maar weinig keus of ze hun kind laten werken of niet. Ze moeten namelijk wel rond kunnen komen.
Naast het oplossen van de belangrijkste problemen waardoor kinderarbeid wordt veroorzaakt, is het ook belangrijk om te kijken naar mogelijk alternatieven. Deze kunnen dan naast permanente oplossingen als tijdelijke of kleinschalige oplossing gebruikt worden. Als we heel realistisch gaan kijken, kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat Nederlandse bedrijven niet de volledige controle kunnen hebben over of er sprake is van kinderarbeid bij de productie en transport.
Door gebrek aan onderwijs in India doen kinderen laag- of ongeschoold werk en zien de ouders er het nut niet van in de kinderen thuis te houden. Onderwijs is dat wat de kinderen nodig hebben om te groeien en dan zouden zij later niet genoodzaakt zijn laaggeschoold werk te doen. Onderwijs is dus erg belangrijk voor de groei van een kind. (En voor de groei van de economie!) Hoe moeten we dat realiseren?
Het is bijvoorbeeld mogelijk in te stellen dat alleen volwassenen ingezet mogen worden voor het werk dat kinderen moeten doen. Ook zouden we kunnen kijken naar overige landen die hetzelfde werk zouden willen doen voor minder geld dan de gemiddelde Europeaan.
Ook al is de regering te lui om zelf actie tegen kinderarbeid te ondernemen, dan kan er vanuit de aannemer nog steeds een richtlijn worden aangehouden. Maar hier zal veel strenger op gecontroleerd moeten worden. Voor vervangend werk kunnen we bijvoorbeeld gastarbeiders gebruiken, die de laatste decennia naar Nederlands zijn gekomen. Vanuit de Nederlandse wet moet worden vastgesteld aan welke regels een bedrijf moet voldoen als het gaat om uitbesteding naar het buitenland, waarna vanuit de regering een instantie moet worden opgezet die gestationeerd staat in lagelonenlanden. Dit kan dan gefinancierd worden door fondsen en donaties te gebruiken, die met subsidies vanuit de Indiase regering kunnen worden gecombineerd.

Bronnen waarvan ik gebruik ga maken bij de volledige uitwerking:
http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html#oplossingen
http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html#wat
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
http://mvfindia.in/child-labour-act/
http://www.poverties.org/child-labor-in-india.html
http://www.refdag.nl/opinie/kinderarbeid_komt_niet_door_armoede_1_264413
http://www.importantindia.com/17493/social-issues-in-india-causes-effects-and-solutions/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4075907/2015/06/13/Afschaffing-Indiase-kinderarbeid-duurt-nog-100-jaar.dhtml
http://www.refdag.nl/opinie/kinderarbeid_komt_niet_door_armoede_1_264413

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste your text in here…Profielwerkstuk Kinderarbeid. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-text-in-here-profielwerkstuk-kinderarbeid/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.