Essay: Paste your text in here…Waarom vluchten vluchtelingen?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste your text in here...Waarom vluchten vluchtelingen?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1071 words. Download the full version above.

Miljoenen mensen zijn in de hele wereld op de vlucht. Meestal voor een oorlog, een natuurramp.
Maar waarom zijn Syri��rs eigenlijk op de vlucht?
Syri�� is helemaal verwoest door een oorlog waar de regering en de rebellen tegen elkaar vechten. Er is ook veel geweld door de terreurgroep IS en dit is nog niet zo snel opgelost. Het land zal ongeveer tientallen jaren nodig hebben om te herstellen.
Waarom vluchten de mensen weg uit Irak?
Sinds dat Amerika Irak in 2003 binnenviel in de strijd tegen terreur, is het er heel onstabiel en zeer gevaarlijk. In 2006 brak er een religieuze oorlog uit en die heeft terreurgroep IS veel sterker gemaakt. Ook is er angst voor een nieuwe oorlog.
Waarom trekken mensen weg uit Afghanistan?
Vooral omdat Afghanistan in puin ligt omdat het land zich na een paar oorlogen nooit heeft kunnen herstellen. Ook de Taliban,dit is een religieuze groepering die ooit aan de macht was, blijft aanslagen plegen tegen de regering en ook de bevolking.
Waarom trekken de mensen weg uit Somali��?
Er is al jarenlang oorlog in Somali��, vooral omdat het land zo’n twintig jaar lang geen regering had. Nieuwe regering maakt het land stabieler, maar zolang dat de rebellengroepen blijven vechten en aanslagen gaan plegen is er nog lang geen rust in het land.
Waar gaan ze naartoe?
Meer dan 737.000 Syri��rs vluchtten naar hun buurland Libanon en 667.000 naar Jordani��. Deze landen behoren tot de grootste opvanglanden. Vanuit Afghanistan proberen veel mensen Pakistan en Iran binnen te komen via boten, treinen,… 33,3 miljoen mensen blijven in hun eigen regio. 16,7 miljoen mensen vluchten buiten de grens.
Na het Midden-Oosten is de grootste vluchtelingenstroom in Afrika daar gaan veel burgers naar het zuiden vluchten. De grootste vluchtelingenstroom komt uit Somali��.
In Europa en Amerika worden het minste vluchtelingen opgevangen. In Europa komt maar 15 procent van alle vluchtelingen aan: voornamelijk uit Syri�� maar ook Irak. 7 procent gaat naar Amerika en dat zijn vooral de Colombianen.
Welke routes doen ze?
Heel veel mensen sterven tijdens hun route naar Europa. Europa lijkt ook veel minder veilig. Door een slechte planning, slecht gebruik van EU-geld en de crisis kan Griekenland de instroom bijna niet aan. Migranten kunnen zich niet laten registreren, worden zelfs aangevallen en de opvang kan beter. Veel mensen trekken via de Balkanroute naar Europa op zoek naar betere leven, vaak richting Duitsland. Deze route is niet veel veiliger dan de zeeroute.
Onderweg door Macedoni��, Servi�� en Hongarije worden vluchtelingen uitgebuit, mishandeld en soms zelfs teruggestuurd. Deze landen zijn niet bang om geweld, traangas en rubberkogels te gebruiken om deze migranten tegen te houden.
Ongeveer 13 procent van de vluchtelingen in gans de wereld zoekt veiligheid in de Europese Unie. In 2014 ging dat om 1,1 miljoen mensen. In 2015 liggen de aantallen veel hoger. Er zijn verschillende routes die worden gebruikt om de Europese Unie binnen te komen.

Route 1: Door de lucht
Het grootste aantal vluchtelingen bereikt zijn bestemming door het vliegtuig te pakken en de grens te passeren met geldige reisdovumenten. Veel van hen zijn nu illegaal in het land omdat hun oorspronkelijke reisdocumenten zijn verlopen.
Route 2: Oost-mediterrane route
Dit is de meest gebruikte route in 2015. Vluchtelingen proberen via Libanon en Turkije naar de griekse eilanden te gaan. Tot juli dit jaar probeerden al meer dan 130.000 mensen via deze route Europa te bereiken.
Route 3: Balkanroute
Meer dan 100.000 migranten maakten gebruik van deze route. Vanuit Griekenland volgt een tocht via Macedoni�� en Servi�� naar Hongarije. Naast Syri��rs en Afghanen zijn er ook veel inwoners van Kosovo die via deze route naar Hongarije vluchten.
Route 4: Centraal-mediterrane route
Dit is de meest gebruikte route in 2014. Ongeveer 170.000 migranten probeerden vorig jaar via Libi�� en Tunesi�� onder andere Malta en het Italiaanse Lampedusa te bereiken.
In 2015 wordt de route minder gebruikt. De route naar Europa verloopt via vissersbootjes. Dat gaat niet altijd even goed. Vorig jaar verdronken duizenden migranten tijdens hun tocht over de zee naar Europa. Dit jaar is het aantal nog groter. Zo’n 2900 mensen zijn al overleden. De mensen die deze route het meest gebruiken zijn afkomstig uit Eritrea en Nigeria.
Route 5: West-mediterrane route
Bijna 15.000 migranten probeerden in januari 2014 Spanje te bereiken via Marokko. Veel van hen proberen dit via de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla aan de Noord-Afrikaanse kust.. De meest mensen die deze route gebruiken in 2015 zijn Syrisch, Guinees en Ivoriaans.
Route 6: West-Afrikaanse route
Deze route wordt veel gebruikt door Afrikaanse migranten. Via de zee proberen zij de Canarische Eilanden te bereiken.
Route 7: Oosterse route
Bijna 2000 migranten hebben sinds januari 2014 geprobeerd het oosten van de Europese Unie te bereiken door vanuit Rusland en Oekra��ne aangrenzende EU-lidstaten te bereiken. Met name de grens met Polen is populair. In 2015 waren de vluchtelingen voornamelijk afkomstig uit Vietnam, Afghanistan en Georgi��.
Route 8: Albani�� ��� Griekenland
Sinds januari 2014 probeerden ongeveer 13.000 Albanezen illegaal de grens met Griekenland over te steken. Dit gaat vooral om economische migranten. In 2014 werden veel gevallen van identiteitsfraude opgemerkt op deze route.

Waarom kiezen deze migranten en vluchtelingen voor zo’n gevaarlijke reizen?
Migranten en vluchtelingen moeten uit hun land vluchten omdat ze vrezen voor hun leven. Dat kan je moeilijk een vrije keuze noemen. Volgens de statistieken is de meerderheid van de mensen die aankomen via de zee op de vlucht voor oorlog, conflict, vervolging,foltering of doodsbedreigingen. In 2013 kwam 63% van de mensen die de Middellandse Zee overstaken uit Syri��, Eritrea, Afghanistan en Somali��, landen geteisterd door conflicten en massale schendingen van de mensenrechten. In 2014 waren de Syri��rs en Eritree��rs goed voor meer dan de helft van de ongeveer 170.000 mensen die Itali�� bereikten via de zee. Dezelfde vaststelling geldt voor de eerste maanden van 2015.
Ironisch genoeg houdt de verstrengde bewaking de migranten niet tegen, het dwingt hen gewoon om gevaarlijkere routes te nemen. Mensen op de vlucht voor conflict of oorlog zullen altijd proberen om hun leven te redden. Zo worden ze in de handen gedreven van mensensmokkelaars, en moeten ze grote sommen geld betalen om toch in Europe te geraken, vaak via heel gevaarlijke routes of transportmiddelen. Vrouwen, mannen en kinderen verdrinken daardoor in zee of stikken in vrachtwagens. Gezinnen met jonge kinderen trekken te voet doorheen verschillende landen in de Balken ondanks regen, hitte of koude en andere ontberingen. Het is dus juist het falende Europese migratiebeleid dat aan de basis ligt van de doden op weg naar Europa.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste your text in here…Waarom vluchten vluchtelingen?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-text-in-here-waarom-vluchten-vluchtelingen/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.