Studiefinanciering - Essay Marketplace

Studiefinanciering

1. Wat is een studiefinanciering?
– Een studiefinancering is een bijdrage die de overheid doet in je studiekosten en kosten voor levensonderhoud tijdens het studeren. Die studiefinanciering bestaat uit een studievoorschot (basisbeurs) en een aanvullende beurs waar je alleen recht op krijgt als je ouders minder dan 46.000euro verdienen in een jaar.
2. Wat gebeurt er met de studiefinanciering als het omgezet is in een leenstelsel?
– Dit betekent dat je studiefinanciering niet wordt omgezet in een bedrag dat je krijgt als je een diploma haalt. De studiefinancering bestaat uit een leenstelsel, dit betekent dat het bedrag wat je leent je moet terugbetalen met rente.
3. je wilt studiefinancering aanvragen voor een HBO- of universitaire opleiding, hoe doe je dat?
– Studiefinanciering kun je online aanvragen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een eigen DigiD met sms-controle. Je kunt dan online je eigen gegevens bekijken, wijzigingen doorgeven, betalingen bekijken en zien wat je studieschuld is.
4. Hoe werkt het terugbetalen van de studiefinanciering?
– het terug betalen werkt als volgt. Je moet bij het bedrag dat je wilt terugbetalen altijd je burgerservicenummer vermelden. Als je een rentedragende lening wilt terug betalen doe je dit onder het burgerservicenummer-64 , als je een OV-schuld wilt terug betalen moet je dit onder het burgerservicenummer-69 doen en zo zijn er nog veel meer nummers die je kan gebruiken.
5. wat is het rente percentage?
– het rente percentage in 2015 bedraagt 0,12 procent op jaarbasis. De rente is altijd gerelateerd aan de overheidsrente. Overheidsrente is lager dan de rente bij banken.
Het rentepercentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld zolang je studiefinanciering ontvangt. Het rentepercentage wordt op 1 januari na de einddatum van je recht op studiefinanciering vastgezet voor een periode van vijf jaar.

6. wanneer moet ik mijn lening terug betalen?
– De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Deze periode begint met een fase van twee jaar: Waar je niet hoeft nog terug te betalen, maar het mag wel.
Na die fase start de aflosfase van maximaal vijftien jaar, waarin je je schuld moet terugbetalen. Tijdens de gehele periode van terugbetalen wordt rente over de schuld berekend
Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om je studie schuld af te betalen.

7. wordt de lening ook op partners of familie verhaald, als de persoon met een lening komt te overlijden?
– Als je komt te overlijden wordt je schuld kwijt gescholden. Je schuld wordt dan niet verhaald op je partner, kinderen of familie. Dit geldt voor alle soorten schulden die ingevorderd worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs.
8.ik wil de studie financering stop zetten hoe doe je dat?
– Je kunt je studiefinancering als volgt stopzetten door op de site van DUO (dienst uitvoering onderwijs) bij je gegevens de eind datum van je studiefinanciering te veranderen naar de eind datum van je studie of naar de datum waar je je studiefinanciering stop wil zetten.
9. ik stop met HBO- of univerersitaire opleidng, tot wanneer heb ik recht op studie financering?
– Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de je niet meer ingeschreven staat bij je school. Word je op de eerste dag van de maand uitgeschreven dan sta je die maand niet meer ingeschreven en heb je over die maand geen recht meer op studiefinancieringen
10. wat gebeurd er als je teveel geld overmaakt om je schuld van je studifinancering af te betalen?
– als je teveel overmaakt aan DUO en er blijft een bedrag over na het aflossen van je schuld, kijken ze eerst of je nog openstaande schulden hebt bij DUO.
Als er nog schulden bij de DUO openstaan, wordt het teveel betaalde gebruikt voor deze schulden. Als je geen andere openstaande schulden meer hebt, wordt het teveel betaalde terug gestort op het rekeningnummer waar het vandaan komt.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.